Warsztaty z Nataszą Moszkowicz : Śraddha -wewnętrzne zasilenie 4-5.02.2023

Warsztaty z Nataszą Moszkowicz stały się już niemal rytuałem w naszym lutowym kalendarzu:) I to jest świetna wiadomość! Zapraszamy na ponowne spotkanie w duchu głębokiego zanurzenia się w praktyce…

A oto słowa Nataszy o temacie warsztatów:

„Wszystkim którzy na drodze urzeczywistnienia doświadczają oporu, trudności czy bólu wpisanych w naturę jestestwa, Patańjali przepisuje cztery rodzaje wewnętrznego zasilania:
I.20 śraddhā-vīrya-smr̥ti samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām
samādhi-prajñā – medytacyjny wgląd, pozostawanie blisko siebie z uwagą i dbałością o podstawowe dla życia potrzeby;
smr̥ti sādhanā – świadomość osobistej historii, dostarczającej wiedzy, lecz traktowanej refleksyjnie, oglądanej i przeżywanej w coraz mniej osobistej, a coraz bardziej uniwersalnej perspektywie;
vīrya – zwiększanie przestrzeni własnego czucia i rozumienia przez spotykanie się z innymi na poziomie uniwersalnie przeżywanych potrzeb i obaw, a także przez działanie w prawdzie wobec stanów rzeczy, których jesteśmy wyrazem, stwarzając możliwość świadomego nadawania im wyrazu;
i w końcu śraddhā – temat naszego warsztatu – będąca zarówno postawą, jak i działaniem.
Zaufaniem oraz zasilaniem przekonania, że jogiczne doświadczanie i przeżywanie rzeczywistości zawiera się i wynika z naszego życia, z jego cielesności – bolesnej, przemijającej, ze szczególnej dla naszego odbioru świata konstytucji – kombinacji gun, oraz że poza poznaniem/odkryciem/ujawnieniem sił, zależności i kształtów działającej w nas i przez nas natury nie ma w podążaniu ścieżką jogi nic innego do zrobienia, a także, że w metodzie (abhyasa/vairagya) stosowanej w ośmiu obszarach praktyki (od yamy do samyamy), tkwi dostęp do jogicznego doświadczania.”
—–
Zapraszamy osoby o ugruntowanej praktyce, chcące dotknąć i poczuć subtelnych aspektów jogi, mające co najmniej 1-roczne doświadczenie regularnej praktyki wg metody BKS Iyengara.
—-
o Nataszy Moszkowicz:

Dyplomowana nauczycielka jogi według metody Iyengara®
w stopniu Senior Intermediate I (Level III). Praktykuje od 22 lat.
Poszukująca z natury. Z wykształcenia filozof i religioznawca.
Absolwentka studiów coachingu&mentoringu, kontynuuje edukację zawodową dla trenerów grupowych w Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie,
oraz studia filozoficzne w ramach programu Yoga Philosophy Applied, Vidya Institute.
Odbywa regularne staże i bierze udział w lekcjach Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Pune, Indie).
Działaczka Komitetu Technicznego i Komisji Certyfikacyjnych
Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
Rzeczniczka i realizatorka reformy systemu szkoleniowo-certyfikacyjnego współpracująca
ze stowarzyszeniami europejskimi w zakresie dobrych praktyk organizacyjnych, komunikacyjnych, oraz standardów dydaktycznych.
Z zamiłowania pisze, tłumaczy, fotografuje, inspiruje do działań twórczych.
Znana w społeczności tłumaczka organizowanych w Polsce warsztatów
i konwencji jogi w metodzie B.K.S. Iyengara.
Współtworzy Krakowski Warsztat Jogi
Uczy stawiających pierwsze kroki na macie, jak i żywo zainteresowanych praktyką wewnętrzną nauczycieli. Współpracuje mentorsko z kandydatami na nauczycieli.
Prowadzi praktykę szkoleniową i indywidualną. wspierającą terapię medyczną/rehabilitację,
oraz warsztaty Warsztaty Tematyczne w całym kraju.
—-
PROGRAM:
SOB. 4.02. 2023
12:30 – rejestracja, płatności
13:00 – 16:00 część 1. warsztatów
przerwa na herbatę
16:30 -18:00 część 2. warsztatów

NIEDZIELA 5.02. 2023
10:00 – 13:00 część 3. warsztatów
—-
PŁATNOŚCI:
całość warsztatu: 280 zł
—-
REZERWACJA MIEJSCA:

e-mail: yoga@yoga.net.pl
tel. 42 633 33 06 recepcja szkoły
(pon.- czw. 16:00- 20:00, pt. 16:00 – 18:15, sob. 8:00 – 10:00)

tel. 606 270 204 Beata

tel. 501 387 973 Jola

Wpłata zaliczki 100 zł płatna w szkole GOTÓWKĄ.
Pozostała kwota płatna w dniu warsztatów także GOTÓWKĄ.
Jeśli mieszkasz poza Łodzią i nie masz możliwości wpłaty zaliczki w szkole prosimy o kontakt z Beatą lub Jolą na podane powyżej numery tel.
—-
MIEJSCE:
Yoga Centrum Łódź
ul. Orla 13
—-
Zapraszamy serdecznie!!!